IMG_9470

Đoàn Thanh niên NHCSXH TW sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017

(VBSP News) Ngày 20/6/2015, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017, nhằm sơ kết đánh giá tình hình hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ 2012 - 2017 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2015.

  • Bộ thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức của NHCSXH

  • Hộp thư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị quy định thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH

  • Cách nhận biết tiền thật/ tiền giả

  • Bài viết dự thi "Hành trình của tín dụng ưu đãi vì an sinh xã hội"