Tín dụng chính sách cùng người dân Cao Phong chuyển đổi cơ bản diện tích vườn đồi sang trồng cam, quýt, bưởi đỏ, bưởi Diễn

Nguồn vốn nhỏ vun góp giấc mơ lớn

(VBSP News) Bây giờ Cao Phong (Hòa Bình) đã trở thành một chỉ dẫn địa lý về loại đặc sản quả có múi quen thuộc với người dân cả nước, thậm chí với cả bạn bè thế giới. “Từ việc vun trồng vài ba gốc cam ban đầu bằng nguồn vốn vay NHCSXH, nhiều người dù không biết chữ vẫn có thể đổi đời cùng việc chuyển giao kỹ thuật theo kiểu “cầm tay chỉ việc” từ chính quyền địa phương và cộng đồng”, CCB Phan Xuân Phương, người dân tộc Mường ở thị trấn Cao Phong kể về hành trình phát triển cây cam trên mảnh đất này.