11

Tổng Bí thư: Đồng bằng sông Hồng cần phát huy vai trò là vùng ‘động lực phát triển hàng đầu’

(VBSP News) Ngày 29/11, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Hồng đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.
11

Tổng Bí thư: Đồng bằng sông Hồng cần phát huy vai trò là vùng ‘động lực phát triển hàng đầu’

(VBSP News) Ngày 29/11, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Hồng đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.
Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái trao tặng 5 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Tình

Hỗ trợ kịp thời cho gia đình khó khăn xã Minh Bảo

(VBSP News) Ngày 18/11/2022, Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái cùng chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ xã Minh Bảo đã đến thăm và tặng quà gia đình anh Đỗ Văn Tuyên và chị Nguyễn Thị Tình ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên (Yên Bái).