TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
7794/CĐ-NHCS 28/09/2023 - Công điện số 7794/CĐ-NHCS ngày 28/9/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
5706/TB-NHCS 18/07/2023 - Thông báo số: 5706/TB-NHCS ngày 18/7/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH vê việc đảm bảo an toàn và ứng phó với Cơn bão số 1
5680/CĐ-NHCS 17/07/2023 - Công điện số 5680/CĐ-NHCS ngày 17/7/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 1
8065/CĐ-NHCS 14/10/2022 - Công điện số 8065/CĐ-NHCS ngày 14/10/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc Tổ chức phòng chống Cơn bão số 5
7365/CĐ-NHCS 25/09/2022 - Công điện số 7365/CĐ-NHCS ngày 25/09/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống Cơn bão Noru
6021/CĐ-NHCS 09/08/2022 - Công điện số 6021/CĐ-NHCS ngày 09/8/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống Cơn bão số 2
3133/QĐ-NHCS 27/04/2022 - Quyết định số 3133/QĐ-NHCS ngày 27/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
2466/NHCS-TDSV 04/04/2022 - Văn bản số 2466/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
2467/QĐ-NHCS 04/04/2022 - Quyết định số 2467/QĐ-NHCS ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
11538/CĐ-NHCS 17/12/2021 - Công điện số 11538/CĐ-NHCS ngày 17/12/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống siêu bão RAI
1990/QĐ-TTg 26/11/2021 - Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
10879/NHCS-HD 26/11/2021 - Văn bản số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
10406/QĐ-NHCS 08/11/2021 - Quyết định số 10406/QĐ-NHCS ngày 08/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
9308/CĐ-NHCS 13/10/2021 - Công điện số 9308/CĐ-NHCS ngày 13/10/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống Cơn bão số 8
9255/CĐ-NHCS 08/10/2021 - Công điện số 9255/CĐ-NHCS ngày 08/10/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 07
8586a/QĐ-NHCS 29/09/2021 - Quyết định số 8586a/QĐ-NHCS ngày 29/9/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
6200/QĐ-NHCS 08/07/2021 - Quyết định số: 6200/QĐ-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
5417/CĐ-NHCS 12/06/2021 - Công điện số 5417/CĐ-NHCS ngày 12/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 2
5065/QĐ-NHCS 02/06/2021 - Quyết định số 5065/QĐ-NHCS ngày 02/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
4565/QĐ-NHCS 14/05/2021 - Quyết định số 4565/QĐ-NHCS ngày 14/5/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ, sửa đổi lĩnh vực tín dụng thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHCSXH
49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 - Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
01/2021/TT-BKHĐT 16/03/2021 - Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
08/2021/QĐ-TTg 11/03/2021 - Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủ ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ
02/2021/QĐ-TTg 21/01/2021 - Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
72/QĐ-TTg 16/01/2021 - Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành